วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41535 เด็กหญิงกวินทรา สีจันทร์ดี บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41608 เด็กชายธนกฤต แหลมไธสง อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40121 เด็กหญิงธนภรณ์ รัตนิล อนุบาลน้ำเพชร 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40133 เด็กหญิงญาณิศา ศรีใส อนุบาลน้ำเพชร 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40405 เด็กหญิงนัญชนก ศิริวาลย์ อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40415 เด็กชายกันตภณ บุญเจริญ อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40515 เด็กชายชัยพงค์ วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40605 เด็กหญิงณัฎฐ์กชพร ฉัตรคุปต์ชนรดี อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40819 เด็กหญิงฐานิสา ทิณพัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40906 เด็กชายพีระวิชญ์ ใสกระจ่าง อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41013 เด็กชายศิวกร จันทร์อำ อนุบาลขุนหาญ (สิ) 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41040 เด็กชายณฐพงศ์ คงศิลา อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41240 เด็กหญิงพรนัชชา บุญส่งดี อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41501 เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม อนุบาลกันทรารมย์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41511 เด็กหญิงณิรัชชา วิเศษหมื่น บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 548 ถัดไป »