วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33016 นางสาวอภิญญา กิ่งจันมน สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35709 นางสาวธันยาภรณ์ วิลาพันธ์ สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35767 นายชนะโชค ขันสิงหา สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35523 นายวรายุทธ บรรเทา สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35671 นางสาวภัคจิรา เรืองฤทธิ์ สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33098 นางสาวอรกัญญา ทองหล่ำ สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32529 นายนันธศักดิ์ วงชมภู สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35578 นางสาวอิสระ เขียวเข้ม สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35733 นางสาวพัชราภา จำปาขีด สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35789 นางสาวสิลาณี เฉลิม สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35550 นายชินวัตร ศรีสะอาด สตรีสิริเกศ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32304 นางสาวปวีณอร เป้งทอง สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35554 นางสาวกัลญรัตน์ จำปาขีด สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35685 นางสาวธารารัตน์ เลิศศรี สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32933 นางสาวโสภิดา คุณมานะ สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 548 ถัดไป »