วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35695 นายเจษฎา จวงการ สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32438 นายเกียรติศักดิ์ บัญญัติ สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34903 นางสาวสุชัญญา ทรงจิตร สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33080 นางสาวณัชยาภา ศิริจันทร์ สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32297 นางสาวณัฐพร เกษมราช สตรีสิริเกศ 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32323 นายประสิทธิ์ พรมมา สตรีสิริเกศ 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32983 นายพีรพล เสนาวงศ์ สตรีสิริเกศ 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33028 นายวัยวัฒน์ ทองสุข สตรีสิริเกศ 23 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34782 นายสหรัฐ สิงห์แก้ว สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33003 นางสาวพิลาลักษณ์ ปราบภัย สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34905 นางสาวสุพัชชา โพธิ์ขาว สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35706 นางสาวขวัญจิรา พานิช สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32325 นายภัทรพล กำจร สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35707 นางสาวณัฐวดี นนทะศรี สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35557 นางสาวจุฬาลักษณ์ สระสิงห์ สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »