วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35605 นางสาววิภาพร ทองอินทร์ สตรีสิริเกศ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33027 นายปิยวัฒน์ ไชยโคตร สตรีสิริเกศ 21 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35758 นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์ละคร สตรีสิริเกศ 21 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32527 นายนรวุฒิ ไชยพิมพ์ สตรีสิริเกศ 21 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35743 นายกิตติชัย สายกระสุน สตรีสิริเกศ 21 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32402 นายฐิติพงศ์ บุญพามา สตรีสิริเกศ 21 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35552 นายธนวัฒน์ สุทธิปรีชานันท์ สตรีสิริเกศ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35648 นายพิทวัส บุญพัฒน์ สตรีสิริเกศ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32985 นายวรรธนัย ทองสุข สตรีสิริเกศ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34861 นางสาวสุกานดา บุญศรัทธา สตรีสิริเกศ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32980 นายธีรภัทร พงษ์สุวรรณ สตรีสิริเกศ 20 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35542 นางสาวรัชติยา น้อยมิ่ง สตรีสิริเกศ 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34891 นางสาวพิตะวัน สายนาค สตรีสิริเกศ 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33144 นายธนกฤต คำเพราะ สตรีสิริเกศ 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32368 นายวีระศักดิ์ วรรณะ สตรีสิริเกศ 19 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »