วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33072 นายอภิชัย ทองสัมฤทธิ์ สตรีสิริเกศ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35655 นางสาวเกศกนกพร ไชยพิมพ์ สตรีสิริเกศ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32979 นายเจษฎา พวงแก้ว สตรีสิริเกศ 17 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34972 นายกฤตัชญ์ เพิ่มพูล สตรีสิริเกศ 17 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33519 นายวีระเกียรติ มะโนชาติ สตรีสิริเกศ 17 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33106 นายธนวัฒน์ คำโสภา สตรีสิริเกศ 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32357 นายกิตติชัย พรมศรี สตรีสิริเกศ 15 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32978 นายเจษฎา ใยเม้า สตรีสิริเกศ 14 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34996 นางสาวระพีพรรณ อุทาธรณ์ สตรีสิริเกศ 14 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »