วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41021 เด็กหญิงณัฐสุกาญจน์ คำเสียง มารีวิทยา 57 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40104 เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40216 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา สุทธิกุล อนุบาลสุรินทร์ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40312 เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40528 เด็กหญิงปวริศา สมจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40610 เด็กหญิงเขมมิสรา ศรีพรหม อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40611 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ยศพล อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40910 เด็กชายสุธินันท์ บัวจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41219 เด็กชายธีรภัทร ปรัชญาประเสริฐ อนุบาลศรีสะเกษ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41323 เด็กหญิงชลิตา วรจันทร์ มารีวิทยา 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41340 เด็กหญิงอาจารี สีน้อยขาว มารีวิทยา 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41405 เด็กชายพรภวิษย์ วงศ์วชิรนุกูล มารีวิทยา 56 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40122 เด็กหญิงชัญญา ศิริราช อนุบาลน้ำเพชร 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40513 เด็กหญิงณัฐษวรรณ นามวิชา อนุบาลศรีสะเกษ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40531 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์ ศรีอินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 548 ถัดไป »