วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40940 เด็กชายนวพล อินวันนา อนุบาลขุนหาญ (สิ) 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41007 เด็กหญิงณภัทร ธนาคีรี อนุบาลขุนหาญ (สิ) 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41222 เด็กหญิงปริยากร วชิรเมธิน อนุบาลศรีสะเกษ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41224 เด็กชายธีร์ นามวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41320 เด็กหญิงปานวาด ศรีวิพันธุ์ มารีวิทยา 55 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40302 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40618 เด็กหญิงกมลพร โพธิ์ทอง อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40632 เด็กหญิงขวัญชนก สรรณ์ไตรภพ อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40720 เด็กหญิงชาลิสา สุตาพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41132 เด็กหญิงปรวรรณ ศรีหาบุตร อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41228 เด็กหญิงแพรทอง วงษ์พินิจ อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41239 เด็กหญิงพัชรกันต์ จิโรชอารยะธนกุล อนุบาลศรีสะเกษ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41624 เด็กหญิงปวันรัตน์ บาทสุวรรณ บ้านหนองแสง 54 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40307 เด็กชายภูตะวัน กันยา อนุบาลศรีสะเกษ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40431 เด็กชายนิติธร บุญพบ อนุบาลศรีสะเกษ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 548 ถัดไป »