รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40416 เด็กหญิงทักษอร ขันตี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40417 เด็กชายนภพล ใจเรือง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40418 เด็กหญิงปุณยนุช คบพิมายุ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40419 เด็กหญิงนันทัชพร มโนรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40420 เด็กหญิงขวัญทรัพย์ บุญล้ำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40421 เด็กหญิงณัฐกฤตา เชื้อเพ็ง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40422 เด็กหญิงพนิดา ศรีทานี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40423 เด็กหญิงสุทธิกานด์ พิมโคตร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40424 เด็กหญิงณัฐพิมล ทองหล่ำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40425 เด็กหญิงปรียา อาจสำอางค์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40426 เด็กชายศุกลวัฒน์ แขมดำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40427 เด็กหญิงปุณญชา สุรสิงห์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40428 เด็กชายก้องภพ เยินสูงเนิน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40429 เด็กหญิงเกษชญา บัวใหญ่ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40430 เด็กหญิงเลิศณพัฒน์ บุญโสม อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 526 ถัดไป »