รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40236 เด็กหญิงปุณยาพัช ศรีจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40237 เด็กหญิงปุณยาพร ศรีจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40238 เด็กชายวรปรัชญ์ กณะสุต มารีวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40239 เด็กหญิงณพิชญา พางาม บ้านหนองนาโพธิ์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40240 เด็กชายธนรัตน์ อินตะนัย มารีวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40301 เด็กหญิงชนันธร ธรรมวัตร จะกงวิทยา
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40302 เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40303 เด็กชายต้นน้ำ ชัยชาญ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40304 เด็กชายไตรวิชญ์ โดดเดี่ยว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40305 เด็กชายสิริจิตร ขอร่ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40306 เด็กชายธนัท พันแสน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40307 เด็กชายภูตะวัน กันยา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40308 เด็กหญิงธนพร ขอร่ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40309 เด็กหญิงนฤมล โมทจิต อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40310 เด็กหญิงปิยาพัชร โสพัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 526 ถัดไป »