ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2563 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2

12.30 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2563 ภาษาอังกฤษ 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาจีน 13.00 - 14.00 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 *
* เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก.

วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 ภาษาไทย 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 
<< ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ >>